Welcome to Vlora

Rikthimi i buxhetit/Zbardhet letra e Kryebashkiakut Leli drejtuar këshilltareve bashkiake

Bashkia e Vlorës i ka dërguar një material të detajuar mbi projekt vendimin e për miratimin buxhetit 2023.Paraprakisht Bashkia sjell ne vemendje e keshilltareve se per buxhetin e vitit 2023 eshte pergatitur nga administrata e bashkise . Jane organizuar takime me te 5 rajonet me grupet e interesit dhe me 4 njesit administrative .Kryetari i Bashkise Leli ,thekson ne letren drejtuar keshilltareve se edhe kur keshilli i bashkise njoftoj se do te zhvillonte degjesa publike me komunitet ,adminstrata ka qene e gatshme te jete pjese . Jane vleresuar dhe kerkesat e drejtorive perkatese te bashkise dhe ato vartese . Duke falenderuar grupet e interesit te keshilltareve ,te cilet e kane ndjekur hap pas hapi pergatitjen e ketij projekt buxheti .Ky projekt buxhet eshte paraqitur i balancuar persa i perket te ardhurave dhe shpenzimeve me qellim per te evituar cdo problematik .

Pavaresisht se administrata i ka dhene pergjigje cdo pyetje te keshilltareve ,ne mbledhjen lexuan disa propozime per disa ndryshime te projekt buxhetit . Keto propozime ,thuhet ne materialin drejtuar keshilltareve e rrezojne kete projekt buxhet dhe e bejne te jashte ligjshem . Nga keshilli keto projekte dhe preventiva te beheshin pjese e dokumentit qe aktualish admintrasta e bashkise i ka lexuar dhe eshte pergatitur me pare . Disa projekte jane prokuruar ,eshte ligjerisht e pamundur te prokurohen pa pasur dokumentacionin baze tekniko-ligjor qe projektet e propozuar jane ne interes te komunitetit .

Si per projektet qe propozohen qe nuk kane asnje material te protokolluar nga keshilli i bashkise.Nuk po kuptojme per cfare arsye nuk jane marre parasysh projekti buxheti i paraqitur nga adminstrata e bashkise .

Shto koment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.