Welcome to Vlora

Biznesi i Turizmit kërkon Universitet: E nevojshme ribërja e plotë e Ligjit të Turizmit

Sipërmarrjet e sektorit të turizmit janë duke punuar intensivisht për të përgatitur sezonin e ri turistik, ndërsa grupimet e ndryshme të këtij sektori kanë filluar të artikullojnë kërkesat e para ndaj institucioneve shtetërore që mbikqyrin sektorin.

Shoqata Shqiptare e Operatorëve Turistikë, e krijuar nga kompani profesionale turistike shqiptare, për të përfaqësuar interesat e operatorëve turistikë, ka kërkuar me urgjencë kompozimin e Komitetit Këshillimor të Sektorit Privat të Turizmit, që duhet të ishte funksional sipas ligjit.

Në një takim me kreun e Ministrisë që mbulon këtë sektor, ky komunitet ka deklaruar se është e nevojshme ribërja e plotë e Ligjit të Turizmit.

Si pikë e rëndësishme e këtij ligji është edhe rishikimi i domosdoshëm i nenit për Fondin e Turizmit, ku të përcaktohen burimet. Kërkohet që një pjesë e të ardhurave të tij të vijë nga taksa e qytetit/turistit që i merret hoteleve nga bashkitë dhe, një pjesë tjetër nga taksat që paguajnë e gjithë pjesa tjetër e sektorit të turizmit si turoperatorët, agjenci turistike, guidat, restorantet, transporti turistik, etj).

Sipas bizneseve, përdorimi i këtij Fondi, të jetë për mbulimin dhe mbështetjen e sektorit gjatë krizave si ato që kalojmë.

Bizneset duan që të bëhet ndarja e saktë e Turoperatorëve nga Agjencitë turistike, të zgjatet vlefshmëria e çertifikatës së guidave turistike të paktën me dyfishimin e periudhës së ushtrimit të aktivitetit, nga dy vjet që është aktualisht.

Nisur nga nevoja për burime njerëzore të kualifikuara kërkohet edhe hartimi i një strategjie në mbështetje të edukimit në turizëm si dhe propozohet krijimi i Universitetit Publik të Turizmit.

Në takimin e ministren e Turizmit, është kërkuar gjithashtu edhe stimulimi financiar i turoperatorëve të huaj dhe/ose partnerëve të tyre vendas për sjelljen e çdo turisti të huaj në Shqipëri për një kohëzgjatje, minimumi 4 net akomodimi në strukturat akomoduese në Shqipëri.

Sipas propozuesve, kjo është gjithashtu një politikë investimi e ndjekur nga vendet e tjera, por që tani po bëhet edhe më emergjente për Shqipërinë.

Autoritetet publike nuk kanë dhënë ende një përgjigje për këto kërkesa të sipërmarrësve turistikë.

Shto koment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.