Welcome to Vlora

Këshilli Bashkiak i Vlorës voton ‘pro’ buxhetin mbas përplasjeve me Kreun e Prefekturës

Buxheti i bashkisë së Vlorës është rivotuar unanimisht në mbledhjen kësaj të hëne, pas rrëzimit të Pregektit të Qarkut i cili e ka konsideruar të paligjshëm. Në relacionin përcjellës, Prefekti Qarkut ka listuar 4 argumenta të cilat sipas zyrës së tij juridike nuk ishin konform ligjit.

1- Emërimet e tarifave, pastrim, ndriçim, gjelbërim për bizneset më të ardhura nga 0-8 mln lekë bien ndesh ne ndryshimet e miratuara në paketën fiskale miratuar në nëntor 2021.

2-buxheti i parashikuar për pastrimin në qytet është më i ulët se në vitin paraardhës, duke mos reflektuar rritjen e taksës së pastrimit më 40-70 % për kategori të ndryshme të biznesit .

3-Mos përmbushjen e detyrimit ligjor për mirëmbajtjen e tokës bujqësore. Për mirëmbajtjen e saj është parashikuar më pak se 40% e të ardhurave që vijnë nga taksat për tokën bujqësore , në zërin e investimeve.

4- Nuk janë përfshirë në zërin e shpenzimeve, detyrimet ndaj kreditorëve dhe furnitorëve.

Të parashikuara në buxhetin faktik të 2021. Përpara këshilltarëve , shefi i financave të bashkisë Taulla Zanaj, pranoi se ka në buxhet është reflektuar vetëm ndryshimi në pikën e parë pra emërtimi i paketës fiskale.

Toka bujqësore, parashikimi ishte bërë mbi buxhetin faktik, ndërsa detyrimet ndaj të tretëve nuk janë parashikuar pasi bashkia ka buxhet në dispozicion nga viti i kaluar kohë, vit buxhetor në të cilin këto shpenzime janë kryer.

Pas kësaj vendimarrje, nuk dihet ende nëse Prefekti i Qarkut do të vendosë ta ankimojë buxhetin në gjykatë duke shënuar të parën përplasje politike të këtij lloji brenda të njëjtës force politike.

Shto koment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.