Welcome to Vlora

Kalaja e Cerjes në Smokthinë,qendër e rëndësishme e vendbanimit të hershëm Ilir

Kalaja e Cerjes ndodhet në krah të djathtë të rrjedhës së sipërme të lumit të Shushicës, pranë vendit ku takohen dy degëzimet e tij, lumi i Kuçit të Zi dhe përroi i Smokthinës, në rrethin e Vlorës. Kodra e kalasë ngrihet e vetmuar në formë të një piramide me shpatin jugor, që përbëjnë një rrëpirë të pakalueshme mbi bregun e Shushicës.

Të kësaj natyre janë edhe shpatet e tjerë, me përjashtim të skajit veriperëndimor që zbret në një varg kodrinash. Kalaja e Cerjes zotëron hyrjen nga juglindja për në krahinën e Amantëve duke vënë në kontroll të plotë degëzimin e rrugës Aulon – Amantie, që lidhte këto të fundit me zonën e brendshme të Kaonisë.Kalaja e Cerjes, për nga sipërfaqja e kufizuar dhe pjerrësisë natyrale të terrenit nuk arriti të zhvillohet si një qendër e mirëfilltë qytetare.

Kalaja më tepër ka luajtur rolin e një fortifikimi të vogël me karakter ushtarak, ku mund të strehohej edhe popullsia e vogël fshatare përreth.Për datimin e saj, në mungesë të gërmimeve arkeologjike mbështetemi vetëm në teknikën e mureve rrethuese tipike të fundit të shek. IV – gjysma e parë e shek. III p. Kr.Cerja lidhet më tepër me qendrat e luginës së Drinosit, me Zgërdheshin dhe Dorëzin.

Në planimetri, kalaja ka formën e një katërkëndëshi me sipërfaqe rreth 2 ha, e rrethuar nga tri anët me mure, me përjashtim të shpatit jugor që duket se ka qenë lënë i pa fortifikuar. Muri rrethues mund të gjurmohet në të gjithë gjatësinë e tij prej 465 m, me trakte të ruajtur në lartësinë e 2-3 rreshtave, kryesisht në anën lindore.

I gjithë muri paraqet një dorë të vetme ndërtimi, me muraturë katërkëndëshe izodomike dhe lartësi të rreshtit rreth 0.60 m. Gjerësia e murit është 3.30 m. Ai përbëhet nga dy faqet dhe mbushjes së mesit

Shto koment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.