Welcome to Vlora

AKU paralajmëron qytetarët: Mos i konsumoni këto produkte, kthejini ku i keni blerë

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit paralajmëron qytetarët shqiptarë, që të mos konsumojnë produktin “Wudy”. Në faqen zyrtare njoftohet se pas analizave laboratorike të kryera në Itali, është konstatuar prani e Listeria monocytogenes STI55, duke përbërë risk me ndikim serioz për shëndetin e njeriut. Konsumatorit i kërkohet që të mos konsumohen këto produkte, por t’i kthejnë pranë subjekteve ku i kanë blerë. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, aktualisht po ndërmerr të gjitha masat nëpërmjet kontrolleve zyrtare në operatorët e biznesit ushqimor për identifikimin, bllokimin dhe tërheqjen e produktit nga tregu.

Njoftim për konsumatorin

Referuar njoftimit të ardhur nga sistemi RASSF (Sistemi i Njoftimit të Shpejtë për Ushqimin dhe Ushqimin për Kafshë) pas analizave laboratorike të kryera në Itali është konstatuar prani e Listeria monocytogenes STI55 duke përbërë risk me ndikim serioz për shëndetin e njeriut, në produktin Ëudy me numra lotesh dhe data skadencash si më poshtë:

 1. Emri i Produktit: WUDY 1KG MAXIPAC;
 2. LOT: 1798614; Datë Skadence: 20/09/2022;
 3. LOT: 1803199; Datë Skadence: 21/09/2022;
 4. LOT: 1820077; Datë Skadence: 29/09/2022;
 5. LOT: 1820665; Datë Skadence: 30/09/2022;
 6. LOT: 1825669; Datë Skadence: 03/10/2022;
 7. LOT: 1839979; Datë Skadence: 10/10/2022;
 8. LOT: 1846239; Datë Skadence: 12/10/2022;
 9. LOT: 1860349; Datë Skadence: 19/10/2022;
 10. LOT: 1869650; Datë Skadence: 24/10/2022;
 11. LOT: 1877305; Datë Skadence: 27/10/2022;
 12. LOT: 1877867; Datë Skadence: 28/10/2022;
 13. LOT: 1896612; Datë Skadence: 04/11/2022;
 14. LOT: 1911738; Datë Skadence: 14/11/2022;
 15. LOT: 1940129; Datë Skadence: 24/11/2022.
 16. Emri i Produktit: WUDY 250GX15 EST;
 17. LOT: 1798031; Datë Skadence: 19/09/2022;
 18. LOT: 1810919; Datë Skadence: 27/09/2022;
 19. LOT: 1830837; Datë Skadence: 05/10/2022;
 20. LOT: 1843621; Datë Skadence: 11/10/2022;
 21. LOT: 1857209; Datë Skadence: 17/10/2022;
 22. LOT: 1883993; Datë Skadence: 31/10/2022;
 23. LOT: 1900782; Datë Skadence: 08/11/2022;
 24. LOT: 1911205; Datë Skadence: 12/11/2022;
 25. LOT: 1945455; Datë Skadence: 26/11/2022;
 26. LOT: 1947706; Datë Skadence: 29/11/2022.
 27. Emri i Produktit: WUDY FORM.150GXEST;
 28. LOT: 1798614; Datë Skadence: 20/09/2022;
 29. LOT: 1817490; Datë Skadence: 28/09/2022;
 30. LOT: 1830273; Datë Skadence: 04/10/2022;
 31. LOT: 1839009; Datë Skadence: 07/10/2022;
 32. LOT: 1852306; Datë Skadence: 14/10/2022;
 33. LOT: 1873728; Datë Skadence: 26/10/2022;
 34. LOT: 1888241; Datë Skadence: 02/11/2022;
 35. LOT: 1852306; Datë Skadence: 14/10/2022;
 36. LOT: 1906129; Datë Skadence: 10/11/2022;
 37. LOT: 1929757; Datë Skadence: 22/11/2022;
 38. LOT: 1947696; Datë Skadence: 29/11/2022.
 39. Emri i Produktit: WUDY GR.250 X EST.;
 40. LOT: 1810361; Datë Skadence: 26/09/2022;
 41. LOT: 1825669; Datë Skadence: 03/10/2022;
 42. LOT: 1843621; Datë Skadence: 11/10/2022;
 43. LOT: 1852807; Datë Skadence: 15/10/2022;
 44. LOT: 1869109; Datë Skadence: 22/10/2022;
 45. LOT: 1877305; Datë Skadence: 27/10/2022;
 46. LOT: 1902500; Datë Skadence: 09/11/2022;
 47. LOT: 1936492; Datë Skadence: 23/11/2022;
 48. LOT: 1945455; Datë Skadence: 26/11/2022.
 49. Emri i Produktit: WUDY SNACK 100GX35;
 50. LOT: 1952362; Datë Skadence: 20/11/2022.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit menjëherë pas njoftimit të ardhur nga RASFF po ndërmerr të gjitha masat nëpërmjet kontrolleve zyrtare në operatorët e biznesit ushqimor për identifikimin, bllokimin dhe tërheqjen e produktit nga tregu.

Kujdes konsumatorë! Mos i konsumoni këto produkte, kthejini pranë subjekteve ku i keni blerë!

Shto koment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.