Welcome to Vlora

13% u rrit numri i turistëve në korrik, Jugun e braktisën vendasit

Numri i pushuesve në strukturat akomoduese shënoi 13 për qind rritje në muajin korrik. Instituti i Statistikave raportoi se rritje kanë shënuar si turistët rezidentë me 13.1 për qind. Rritje shënuan ata jo-rezident me 12.9 për qind në raport me korrikun e një viti më parë. Kryefjalë e shifrave: jugun e braktisën vendasit.

“Numri i netë qëndrimeve gjithsej është rritur me 14,9 %, në krahasim me Korrik 2021. Të njëjtën ecuri ndjekin edhe dy treguesit e mëposhtëm: numri i netë qëndrimeve nga rezident është rritur me 14,9 %. Numri i netë qëndrimeve nga jo-rezident është rritur me 15,0 “ thuhet në publikim.

I njëjti sjell në vëmendje se rajoni me rritjen më të lartë ka qenë ai ai qendër diçka e konfirmuar edhe nga tuorperatorët ku kontribuues kryesor mbetet Durrësi. Ky i fundit kishte një kërkesë 30 për qind më të lartë sipas turoperatorëve sese kishte kapacitetin akomodues. Ndërkohë Jugu duket se është braktisur nga vendasit të cilët kanë shënuar një rënie 3.5 për qind diçka që është balancuar nga jo-rezidentët që kanë shënuar një rritje 4.2 për qind.

“Numri i vizitorëve rezident të cilët janë akomoduar në Rajonin Qendër ka shënuar rritjen më të lartë prej 2,4 herë. Në Zonat Jo-bregdetare ky tregues është rritur me 50,3 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm. Numri i vizitorëve rezident të cilët janë akomoduar në “Akomodime për pushime dhe të tjera akomodime afatshkurtra” ka shënuar rritjen më të lartë me 53,6 %.

Në muajin Korrik 2022, numri më i lartë i vizitorëve rezulton: sipas rajoneve në “Rajonin Jugut“ (36,1 %); sipas zonave të afërsisë me bregdetin në “Zonat Bregdetare” (71,6 %); sipas llojit të strukturave akomoduese në “Hotele dhe akomodime të ngjashme” (92,9 %);Netë qëndrime” thuhet në publikimin e INSTAT.

Netëqëndrimet

Ajo që vihet re është edhe një rritje e netqëndrimeve të cilat janë 14,9 %. Përqindje më e lartë në krahasim me muajin Korrik 2021.

“Numri i netë qëndrimeve të vizitorëve rezident të cilët janë akomoduar në Rajonin Qendër ka shënuar rritjen më të lartë prej 2,4 herë. Në Zonat Jo-bregdetare ky tregues është rritur me 30,9 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm. Numri i netë qëndrimeve të vizitorëve rezident të cilët janë akomoduar në “Akomodime për pushime dhe të tjera akomodime afatshkurtra” ka shënuar rritjen më të lartë me 41,2 %. Në muajin Korrik 2022, numri më i lartë i netë qëndrimeve është realizuar: sipas rajoneve në “Rajonin e Jugut“ (34,4 %); sipas zonave të afërsisë me bregdetin në “Zonat Bregdetare” (84,1 %); sipas llojit të strukturave akomoduese në “Hotele dhe akomodime të ngjashme” (91,8 %)” nënvizon INSTAT.

Referuar shifrave gjatë korrikut , norma e shfrytëzimit të dhomave të “Hoteleve dhe akomodimeve të ngjashme” është 38,6 %, kundrejt 35,1 % që ishte në muajin Korrik 2021. Norma e shfrytëzimit të shtretërve të “Hoteleve dhe akomodimeve të ngjashme” është 40,9 %, kundrejt 36,0 % që ishte në muajin Korrik 2021. /monitor

Shto koment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.